provigil without a prescription
 
(Advertisment)
De viktigaste symptomen och behandlingarna av narkolepsi

Det finns fyra huvudsakliga tecken på narkolepsi som du bör tänka på. Den här artikelns mål är att utbilda dig om dessa fyra symtom och hur de kan störa ditt liv. Tecken och symtom på narkolepsi är desamma oavsett tillståndets svårighetsgrad.

Överdriven dåsighet hela dagen

Extrem dåsighet under dagen är det primära symtomet på narkolepsi. Detta är kännetecknet för narkolepsi och det första läkare letar efter när de försöker fastställa orsaken till sjukdomen hos en patient. Patienter med narkolepsi har ofta sömnattacker som varar upp till 30 minuter under hela dagen. Extrem dåsighet kan orsakas av att uppleva intensiva känslor. Depression, mental dimmighet, minnesproblem, oförmåga att koncentrera sig och trötthet är alla symptom på narkolepsi som kan manifestera sig med överdriven dåsighet under dagen.

 

Vakna muskelatrofi: förlusten av styrka

Kataplexi är det andra av de fyra primära symtomen som är förknippade med narkolepsi. Detta är mekanismen som gör att du successivt blir svagare även om du är vaken. Det är möjligt att denna muskelsvaghet bara kan påverka några specifika delar av din kropp, eller så kan den spridas över hela kroppen. Det är ganska ovanligt att folk har svårt att uttrycka sig muntligt på grund av detta problem.köp modafinil sverige för att ta reda på de bästa resultaten.

Ett sjunkande huvud eller svaga ben är två tecken som kan vara närvarande när någon har muskelsvaghet. Kataplexi Patienter tappar ofta greppet om vad de än höll i och släpper det när tillståndet slår till. Detta narkolepsi symptom orsakas av emotionell eller mental påfrestning och dess varaktighet kan variera från några sekunder till några minuter. Du kan enkelt köp modafinil online.

Hallucinationer

hallucinationer är det tredje mest framträdande symtomet på narkolepsi. Efter att ha somnat eller vaknat minns personer med narkolepsi ofta detaljer från sina drömmar i detalj. Realismen i dessa drömmar är ibland överdriven till den grad att drömmare tror att de verkligen kan höra och lukta i sina drömmar. Du kan göra Modafinil köpa på många ställen.

Sömnlös förlamning

Ofrivilliga muskelryckningar under sömnen är det fjärde vanligaste tecknet på narkolepsi. Det är vanligt att personer som har detta symptom beskriver att de inte kan röra sig eller prata när de övergår mellan sömn och vakenhet. Under hela avsnittet – som kan variera från sekunder till minuter – behåller dessa personer fullt medvetande. Det är inget skämt att behöva ta itu med sömnförlamning.

 

Medan det finns ett antal andra symtom kopplade till narkolepsi, är de som har beskrivits ovan de som ses mest av tiden. Om du märker något av dessa symtom är det bäst att boka ett möte med din primärvårdsläkare så snart som möjligt.

 

Det finns fyra indikatorer på sömnstörningar, såsom narkolepsi, som bör tas på tillräckligt allvar för att söka läkarvård.

(Advertisment)